2022 m. lapkričio mėn. 11 d. 16:50 val. Medicinos fizikų draugijos narius kviečiame dalyvauti Medicinos fizikų draugijos ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime, kuris vyks LSMUL Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje, Volungių g. 16, Kaunas. Prieš ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą vyks medicinos fizikams skirtas seminaras "Šiandieninės aktualijos ir pasiekimai". Apie ketinimus dalyvauti suvažiavime prašome informuoti registruojantis į seminarą per čia.